Quản lý tài sản ngoài trời

 

YardID  là biện pháp hữu hiệu, bảo vệ tài sản, thiết bị hoặc hàng hóa với khối lượng lớn, cồng kềnh, phải lưu trữ ngooài trời… bằng cách gắn thẻ RFID đê quản lý các đối tượng đó.

 

Tính năng giải pháp:

- Nhận diện tức thời vị trí của tài sản/thiết bị được đính thẻ RFID (tích hợp với bản đồ tổng quát và chi tiết).

- Tạo yêu cầu xuất/nhập (hoặc ra vào) thiết bị/tài sản/hàng hóa (ứng với đề xuất kho bãi còn trống của hệ thống).

- Tự động đề xuất các thẻ RFID chưa sử dụng để gắn vào tài sản, thiết bị, hàng hóa khi vào kho bãi…

- Tự động cập nhật quy trình, số liệu thiết bị, hàng hóa, tài sản khi nhập/xuất và ưưa cảnh bao khi không tương ứng với dữ liệu đã lưu.

- Lên danh sách hàng/thiết bị/tài sản xuất.

- Tự động quản lý quá trình GIỮ LẠI (On-Hold) của người dùng.

- Kiểm kê, thông báo số liệu, tình trạng của các loại hàng/thiết bị/tài sản trong khu vực kho bãi.

 

Lĩnh vực ứng dụng:

Giải pháp quản lý kho có thể ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực, các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới việc quản lý tài sản/thiết bị ngooài trời (công trường xây dựng, bãi container, kho hàng ngooài trời,…).

 

 

Lợi ích của giải pháp:

- Cho phép các vị trị quản lý chủ chốt kiểm soát được thông tin về thiết bị, tài sản,… của công ty tại bất kỳ thời điểm nào (quản lý tổng quan theo thời gian thực).

- Tối ưu hóa quá trình quản l, xuất/nhập hàng thông qua việc xác định thông tin, danh mục sản phẩm trong kho, tự động cập nhật dữ liệu mỗi khi xuất/nhập thiết bị, tài sản,…

- Định vị được khu vực/ vị trí của sản phẩm trong kho bãi, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, lấy thiết bị hàng hóa,…

- Giảm tỉ lệ thất thoát, lãng phí thiết bị/tài sản/hàng hóa.

- Cho phép quản lý nhiều vị trí lưu/ cất gữ hàng hóa/ tài sản /thiết bị tại nhiều miền khác nhau.

- Có thể giám sát cùng lúc mạng lưới nhiều vị trí kho qua internet, hệ thống bản đồ vệ tinh.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi:

 

Chúng tôi là thư viện chuyên gia giải pháp RFID! Chúng tôi có thể giúp bạn định cấu hình một giải pháp cho dù ngành nghề hoặc ngành nghề của bạn là gì. Chúng tôi sẽ cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của ứng dụng và ngân sách của bạn. Kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi cung cấp các giải pháp phức tạp trong các ngành công nghiệp có nghĩa là bạn sẽ có được một giải pháp toàn diện và triển khai không gặp sự cố, được đảm bảo. Hãy tiếp tục, gọi cho chúng tôi!

 

Untitled Document