Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Đầu đọc cố định Impinj Speedway R420 - 4 cổng
Impinj Speedway Revolution R420 Đầu đọc thẻ RFID (4 cổng) Đầu đọc th..
Đầu đọc cố định Impinj Speedway R220 - 2 cổng
Đầu đọc RFID Impinj Speedway Revolution R220 (2 cổng)   Đầu đọc thẻ ..