Triết lý kinh doanh

Lịch sử của ngành công nghệ (AIDC - Auto-ID Data Capture; IoT - Internet of things) trên thế giới đã phát triển từ những năm 1920. Hơn 70 năm sau chúng ta mới biết đến một phần nhỏ của ngành công nghiệp này qua sách vở và áp dụng một phần nhỏ (năm 1995 Việt Nam áp dụng barcode vào quản lý).

Khi mà Công nghệ RFID trên thế giới đã  trở thành một phần tất yếu, trở thành công cụ đắc lực (tiết kiệt thời gian, tiền bạc, nhân sự) trong quản lý đối với mỗi doanh nghiệp. Thì dường như chúng ta chưa biết đến.

Năm 2007 Công ty chúng tôi là đơn vị tiên phong về Công nghệ RFID tại Việt Nam.

Được ông Nguyễn Trọng Vũ – một trong bốn người giỏi nhất tại thung lũng Silicon trực tiếp về Việt Nam với ấp ủ đem nền Công nghệ tiên tiến về nước nhà. Tuy nhiên nó quá mới lạ tại Việt Nam nên hầu hết không được các doanh nghiệp Việt Nam đón nhận. Họ cho rằng Việt Nam không thể “làm” được công nghệ này. Và những dự án mà chúng tôi thực hiện hầu hết đều triển khai cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Chúng tôi vẫn kiên định trên con đường mình đã chọn. Từng bước, từng bước cố gắng.

"Chúng tôi muốn thay đổi suy nghĩ của người Việt trong làm công nghệ đó là: "Không phải công ty Việt thì không có sản phẩm chất lượng. Thế giới làm được, chúng tôi làm được, thậm chí làm tốt hơn".

Gần 20 năm sau, chúng ta đã biết nhiều hơn về RFID nhưng chủ yếu vẫn trên sách vở, những doanh nghiệp ứng dụng vào vẫn là con số vô cùng nhỏ. Một phần vì chi phí cao, một phần chúng ta không có tầm nhìn lâu dài mà chỉ nhìn vào trước mắt.

Với sứ mệnh phát triển Công nghệ RFID của nước nhà. Chúng tôi luôn kiên định trên con đường đã chọn.