RFID quản lý việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm

RFID cho truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

RFID quản lý việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Sử dụng thẻ RFID để theo dõi và quản lý có thể cải thiện đáng kể các hoạt động theo dõi tài sản bằng cách tự động hóa các quy trình, cải thiện độ chính xác của dữ liệu và bảo mật tốt hơn. RFID hoàn toàn có thể tự động hóa quy trình này và giúp nhân viên dễ dàng xác định được vị trí và xác định tài sản hơn, cũng như theo dõi khi chúng được di chuyển hoặc gỡ bỏ để bảo trì hoặc xử lý.

Công nghệ nhãn thông minh này cho thực phẩm ướp lạnh tươi và các gói đông lạnh, cho thấy cách sử dụng của nó có thể giúp giảm hư hỏng và tổn thất liên quan trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Hệ thống đánh giá RFID thường được sử dụng cho các mặt hàng dễ hỏng như gia cầm, cá và phô mai.

Xem thêm: Bây giờ việc phát hiện thực phẩm bị hư hỏng bằng miếng dán RFID đã dễ dàng hơn

RFID cũng cung cấp dữ liệu có giá trị, phân tích trong đó cung cấp cơ hội để cải thiện quản lý chuỗi cung ứng. Đối với sản phẩm và thực phẩm “nhạy cảm” với thời gian khác, thì việc theo dõi này có thể giảm tổn thất sản phẩm do thực phẩm được xác định và theo dõi chặt chẽ hơn trong quá trình vận chuyển. Gắn thẻ tái sử dụng cũng giúp loại bỏ chi phí lao động liên quan đến các ứng dụng gắn thẻ một chiều.

Lợi ích cho bạn.

 • Làm an toàn thực phẩm
 • Giảm hư hỏng và tổn thất liên quan
 • Giảm chi phí lao động
 • Ngăn chặn tồn kho quá mức hoặc tồn kho
 • Bảo mật chứng khoán, bằng cách định vị các đầu đọc thẻ ở những điểm có rủi ro cao
 • Tăng niềm tin của khách hàng
 • Tăng tính bảo mật của thực phẩm và tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc

Các thành phần của hệ thống RFID.

 • Phần mềm theo dõi RFID
 • Thẻ RFID thụ động được lập trình điện tử với thông tin độc đáo
 • Dịch vụ in nhãn RFID
 • Trình đọc hoặc ghi thẻ RFID để truy vấn các thẻ

Xem thêm: Thiết bị công nghệ theo dõi để phát triển trong lĩnh vực thực phẩm.

Nguồn: makarfid.com

Người dịch: Trang Trịnh.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.