Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Đầu đọc cố định Impinj Speedway R420 - 4 cổng
Impinj Speedway Revolution R420 Đầu đọc thẻ RFID (4 cổng) Đầu đọc th..
Đầu đọc cố định Zebra FX7500 - 4 cổng
Đầu đọc cố định Zebra FX7500 - 4 cổng   Đầu đọc thẻ cố địn..
Đầu đọc cố định Impinj Speedway R220 - 2 cổng
Đầu đọc RFID Impinj Speedway Revolution R220 (2 cổng)   Đầu đọc thẻ ..
Đầu đọc cố định Alien ALR-9900 - 4 cổng
Dễ triển khai, dễ quản lý   Đầu đọc Alien ALR9900 + Enterprise ..
Đầu đọc cố định Zebra FX9500 - 4 cổng
Đầu đọc cố định Zebra FX9500 - 04 cổng đem lại hiệu suất cao cho mô..
Đầu đọc cố định Zebra FX9500 - 8 cổng
Đầu đọc cố định Zebra FX9500 - 8 cổng đem lại hiệu suất cao cho môi tr..